Dezvoltarea unei platforme online ce ava avea o componenta de promovare, cu linkuri dinspre și către paginile partenerilor și ale organizațiilor care luptă pentru drepturilor persoanelor cu dizabilități din cele 4 județe vizate, o componentă de comunicare între parteneri și specialiști cu trimitere la spațiul de lucru Huddle și o componentă de instruire și mentorat de tip Moodle prin includerea reprezentanților celor 12 organizații beneficiare și cei 24 de tineri.

După selecția tinerilor și mentorilor se vor realiza 3 intruiri în sistem blended learning, utilizând componenta de e-learning încorporată în cadrul platformei online de tip Moodle: una pentru tineri abordând teme de comunicare, voluntariat, lobby și advocacy; una pentru mentori cu introducere în mentorat și utilizarea mentoratului online, politici publice și de comunicare și una comună unde vor fi prezentate teme comune de lobby și advocacy, utilizarea instrumentelor online, dar și cele de networking.

Înglobarea materialelor prezentate în cadrul sesiunilor de instruire în cadrul unui manual online, care va putea fi îmbunatățit și diseminat la nivelul rețelei online, dar și în rândul altor rețele profesionale cu activitate în domeniul dizabilității.

Dezvoltarea unor parteneriate la nivel local, având ca scop respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități, abordând teme specifice cum ar fi accesibilitatea, dreptul la educație, dreptul la recuperare, dreptul la muncă, etc.

Dezvoltarea a 12 planuri de acțiune pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități ce vor fi transmise ANPD-ului și Ministerului Muncii în cooperare cu instituțiile publice de la nivel local și regional, care vor forma grupul de stakeholderi de suport.

Promovarea proiectului la nivel european în rândul rețelelor profesionale și facilitarea prezenței a doi tineri din grupul țintă la Conferința Anuală EDF și la Conferința Anuală CEFEC din Stockolm.