Scopul proiectului constă în oferirea de oportunități tinerilor cu dizabilități pentru dezvoltarea unor aptitudini și competente relevante, care să crească șansa lor de activism în cadrul unor structuri organizaționale care luptă pentru apărarea drepturile persoanelor cu dizabilități.

Obiective

  • Creșterea timp de 12 luni a gradului de activism în rândul tinerilor cu dizabilități prin implicarea acestora în cadrul unei rețele online de organizații care luptă pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.
  • Capacitarea timp de 12 luni a 24 de tineri activiști cu dizabilități prin organizarea unor instruiri tematice de comunicare, networking, lobby și advocacy, activități care să sprijne creșterea stimei de sine și sesiuni de mentorat online cu profesioniști care luptă pentru apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.
  • Dezvoltarea timp de 12 luni a capacității organizaționale în vederea participării eficiente la elaborarea și implementarea de politici publice la nivel local și regional în domeniul apărării drepturilor persoanelor cu dizabilități prin crearea unei rețele de parteneri sociali la nivelul regiunii Nord-Est.